Ifi - Римини в 2008

Tubes в модели Ifi "Sigep" на ярмарке Римини в 2008 году.


Другие фото

Tubes-1 | Ifi Sigep | Vetreria Vistosi
Tubes-2 | Ifi Sigep | Vetreria Vistosi